Project Description

eirenetraining8
Test, társadalom, kultúra – együtt az integrációért
ERASMUS + K1 mobilitási pályázat (2015-2016)

A „Test, társadalom, kultúra: együtt az integrációért” mobilitási projekt az Artemisszió Alapítvány, a Néprajzi Múzeum és az Ars Erotica felnőttképzési módszertanát hivatott fejleszteni képzések, tanulmányutak és konferencia-részvétel által. A projekten résztvevő szervezetek közös tevékenységükkel szeretnénk erősíteni úgy az egyéni szervezeteket, mint a hazai interkulturális oktatás és mediáció színvonalát.
A társadalmi kirekesztés sokszor a testhez köthető vagy a testen keresztül jelenik meg: bőrszín, kor, nem, szexuális irányultság, gender, fogyatékkal élés formájában. Mindeközben éppen a test köthet össze a többségi társadalommal, hiszen mindannyiunknak vannak elsőkéz élményei a testi sokféleségről, szexualitásról, öregedésről, betegégről, vagy épp fogyatékról. A test ad olyan elsőkéz felülelet, élményt, amihez – bárhonnan jöttünk is – mindannyian tudunk kapcsolódni. Ez hozza elő kulturális különbségeinket, egyben nyithat utakat közös jó megoldások felé. Ehhez viszont tudnunk kell kompetensen viszonyulni a test kapcsán felmerülő (sokszor tabuként kezelt) témákhoz és rendelkeznünk a kultúrák közötti tájékozódás, interkulturális kommunikáció alapvető ismereteivel, készségeivel.

Projektünk kulcsszavai:
1. ´Kultúra a testben´ – (1) test, az egészség, nemek, a szexualitás, társadalmi nem, családon belüli nemi szerepek (2) kulturális diverzitás, kultúrák közötti kommunikáció elmélete és gyakorlata;
2. Integráció – célcsoportjaink társadalmi integrációjához szükséges a szakmai munka, megközelítések integrációja;
3. ’Empowerment’ – célcsoportjainkat aktív bevonása, legyen az képzési, tanulási vagy segítői munkafolyamat. Úgy segítünk, hogy képessé teszünk az önsegítésre. A testet megszólító módszertannal dolgozunk: interaktiv, nem formális pedagógiai módszerekkel, műhelymunkával, játékkal, művészeti eszközökkel, színházzal.

Mobilitási programjaink a projekt keretében:
• Rainbow of Desire képzés, Barcelona, 2
Az Erasmus Plusz szakmai mobilitás az Artemisszió Alapítvány, Néprajzi Múzeum és az Ars Erotica Alapítvány együttműködésében jött létre. A La Xixa Theatre (http://www.laxixateatre.org/) trénerei, Adrián Crescini és Meritxell Martinez Bellafont tartották ezt a nemzetközi, nem csak európai résztvevőket egybe gyűjtő szakembereknek, szociális munkásoknak, politikai aktivistáknak szóló Rainbow of Desire képzését. A résztvevők az ott szerzett tudást és kompetenciákat már meglévő forumszínházi, tréneri, nevelési gyakorlatukb építik be
• Részvétel a III. European Geographies of Sexualities nemzetközi konferencián, Róma, 2o15. szept 16-18
A konferencia témája a média és technológia, különös tekintettel a közösségi média (Facebook, Instagram) és szexualitás összefüggései voltak. Ifjúsági nevelési programjainkon, mind a fiatalokkal, mind a szüleikkel, tanáraikkal való munkában állandó kérdéseket, megoldandó helyzeteket hoz az internet és más médiatartalmak szexuális mintáinkra való hatása. A technológia gyors változásai, az újabb és újabb trendek követése és ezek társadalmi, kulturális hatásainak ismerete elengedhetetlen a szexuális nevelők számára. A konferencia sok olyan témát is érintett, mint a társadalmi integráció, társas közösségek, nemi hovatartozás, szexuális identitásaink.

A konferencián való részvétel végül gyakorlati szempontból szakmailag még tartalmasabbnak bizonyult, mint csupán új elméleti tudások, naprakész tudományos információk birtokába jutni. Nicola Mai, a Londoni Métropolitaine Egyetem antropológusának Samira című dokumentumfilmjét azóta mind a Palermói mobilitási program keretében, holland szakmai fórumokon – képzési gyakorlattá fejlesztve – használtuk. A dokumentumfilm az identitás, szexualitás, gender, migráció és integráció kérdéseivel foglalkozik, amelyek a Test, társadalom, kultúra – együtt az integrációért projektben a résztvevő szervezetek közötti együttműködés alapját képezik. Ezt a gyakorlatot fontosnak érezzük, mint disszeminációs tartalmat is megismertetni mind a Néprajzi Múzeum mind az Artemisszió Alapítvány munkatársaival.

• Munka-megfigyelés az olasz CESIE non-profit szervezetnél, Palermo, 2015 november-december

Munkatársunk hosszabb idejű tanulmányútja az olasz CESIE szervezetnél több igényre is reagál. A CESIE nagy múltú non profit szervezet, foglalkozik kultúrákon átnyúló nevelési programokkal és állít fókuszba olyan témákat, mint a test, gender, szexualitás. A CESIE és az Ars Erotica már működött együtt az „In between us” című nemzetközi CESIE képzésen, majd a BODY Grundtvig projektben voltunk partnerek. A CESIE társadalmi integrációt célzó sokrétű tevékenységeit alapítványunk minta és példaértékűnek tartja. Bár sok eltéréssel, de a dél-olasz társadalmi környezet számunkra is releváns kérdéseket, problémakört vet fel. A munka-megfigyelés lehetővé tenné, hogy olyan szempontokat is vizsgálhassunk, hogy hogyan működik integrációs céllal az alkotó tér, a társas közösség. A CESIE módszertanában olyan eszköztárral dolgozik, amelyben szeretnénk fejlődni: művészeti, drámapedagógiai eszközök, közös munka, helyi városi és vidéki kultúrába ágyazott programok. Ezek a célcsoportok meglévő kulturális, társadalmi erőforrásait veszik alapul. Mindemellett a CESIE eredményes nemzetközi mobilitási programokban, az európai értékek közvetítésében. Ez számunkra olyan tapasztalat lehetne, amely egyrészről hazai környezetben innovatív, másrészről hatékonyan tudnánk átemelni, közelebb kerülve célcsoportjaink napi tevékenységeihez, életkörülményeihez, életteréhez. Már futó projektjeink és a közeljövőben tervezett nagyobb projektjeink célcsoportjai hozzák ezt az igényt: értelmi fogyatékkal élő csoportjaink, cigány fiatalok, hátrányos helyzetű családok, iskolák. Ebben az évben szeretnénk más civil szervezetekkel együttműködve újabb célcsoportok felé is nyitni, mint például AIDS-el élők, vagy hajléktalan nők. A közvetlen célcsoport számára tudnánk a mobilitási program tapasztalait mérhetően továbbítani, valamint a szakmai együttműködésekben is kamatoztatni tudásunkat.

• Tréneri mobilitás az Elan Interculturel és az Ars Erotica alapítvány szervezésében tartandó „BODY – Culture, body, health, gender, sexuality in Adult trainings” elnevezésű nemzetközi tréningen, Amsterdam, 2o16. április 4-8
Harmadik alkalommal tartanánk a ’BODY- Test, társadalmi nemek és szexualitás az interkulturális találkozásokban’ című kétéves Grundtvig nemzetközi multilaterális (LLP) projekt következő képzését. Ez az együttműködés már most közvetlen, mérhető eredményekkel szolgál, egyszerre szólít meg többféle, társadalmi integrációval foglalkozó szakmai szervezetet. Jó kiindulópontja ennek a mobilitási projektnek, amennyiben a test és testtel kapcsolatos szakmai területeket az interkulturális kommunikáció aspektusából közelíti. A képzés alapjául szolgáló kritikus incidensek egy része a magyar partnerségből származik. A módszertani anyagok öt nyelven, magyarul is hozzáférhetőek.