Az alapítványi forma keretében 2010 óta az alábbi tevékenységeket végezzük:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

–         A fiatalok szexuális egészségét és szexuális kultúráját segítő iskolai oktatás szervezése

–         Átfogó és több korcsoportra kiterjedő oktatóprogramok kidolgozása

–         Nyitott, felelősségteljes és tudatos szexualitásra nevelő, a közvélemény pozitív átalakítását segítő képzési és kommunikációs eszközök megteremtése

–         A szexuális nevelésben érintett szülők és pedagógusok közötti szakmai és laikus párbeszéd elősegítése, tájékoztató és továbbképző hálózatok létrehozása

Kulturális tevékenység

–         A helyi közösségek szexuális egészségének és kulturális sajátosságainak szociológiai és antropológiai módszerekkel történő felmérése, fejlesztési stratégiák kidolgozása, tanácsadás a helyi önkormányzatoknak és polgári szervezeteknek

Tudományos tevékenység, kutatás

– Az általános szexuális egészséget fejlesztő és a sokszínű szexuális kultúrák elfogadását elősegítő, magyarországi és nemzetközi kutató, tájékoztató és továbbképző hálózatok kiépítése

Munkáink:

 • Átfogó és több korcsoportra kiterjedő, iskolai tantervbe illeszthető középiskolai szex-oktatás
 • Módszertani pedagógusképzés  – amely segíti a pedagógusokat, nevelőket, ifjúságsegítőket abban, hogy oldottabban, kreatívan, magabiztosan tudják kezelni az általában kényesnek, szexualitással kapcsolatos témákat
 • Más szakmai szervezetekkel együttműködésben alsó- és középiskolai szexualitás oktatási tananyagot fejlesztünk
 • Interdiszciplináris szakmai műhelyeket és képzési programokat szervezünk szülőknek, pedagógusoknak és szociális munkásoknak a szexuális nevelés módszereinek elsajátítása valamint a sokszínű szexuális kultúrákkal szembeni tolerancia céljából
 • Ifjúsági tájékoztató, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló és önismereti csoportokat, programokat szervezünk
 • Szexuális egészséget, tudatos szexuális magatartást, nemi úton terjedő betegségek- valamint nem kívánt terhességek megelőzését hirdető média kampányokat szervezünk, lebonyolításukhoz támogatást nyújtunk
 • Internetes tanácsadást, ismereterjesztést biztosítunk a célcsoportok számára
 • A tudatos és felelős szexuális magatartás, a szexuális egészségnevelés valamint a eltérő szexuális kultúrák társadalmi megítélését pozitívan befolyásoló kulturális rendezvényeket (kiállítások, színházi és zenei produkciók) szervezünk, ilyen programok szervezésében közreműködünk, lebonyolításához támogatást nyújtunk
 • Interdiszciplináris hazai és nemzetközi kutatási műhelyekben veszünk részt
 • Digitálisan is elérhető könyvtárat, információs adatbázist építünk
 • Információs szórólapokat, kiadványokat, plakátokat, szemléletváltást segítő anyagokat dolgozunk ki és szervezzük a terjesztésüket
 • Nemzetközi szakmai hálózatokban veszünk részt más országok szexuális nevelési, képzési és szemléletfejlesztési jó gyakorlatának magyarországi adaptációja céljából
 • Az Európai Unió országaiban megjelenő, szexuális egészségre, megelőzésre, ismereterjesztésre vonatkozó kampányokat, tájékoztató anyagok hazai terjesztését szervezzük
 • Együttműködünkk hazai és külföldi kutatóintézetekkel a lakosság szexuális egészségére és a szexuális kultúrákra – különösképpen az ifjúság és kisebbségek – vonatkozó felmérések lebonyolításában, eredményeik közzétételében