AA-portreAndics Attila

Férfi, házastárs és apa vagyok, pszichológus és tanár, civil aktivista és agykutató, csapatjátékos. Szeretek megmozgatni és együtt mozdulni, megértetni és megérteni, sokfelől nézni és másképpen látni, természetesnek és a természetben lenni. Tenni szeretnék azért, hogy a felnőtté érő fiatalok olyan családok, közösségek és társadalmak aktív, tudatos, felelős, építő tagjaivá válhassanak, amelyekben érték a másik tisztelete, vágyaink, képességeink és meggyőződéseink sokfélesége, az együttműködés és az empátia; és amelyek biztonságos környezetet kínálnak számukra identitásuk felszabadult megélésére és formálására. Hiszek a pozitivitás, az izgalom, a személyes részvétel és a ráhangolódás erejében.

Középiskolai tanárként, tanítás-módszertani trénerként is fontosnak tartom ezért, hogy az iskolai nevelésnek fontos szervezőelvei legyenek az örömalapúság, a kalandalapúság, az aktív módszerek és az egyénre szabottság. Hivatásomnak vallom, hogy segítsek rávezetni a fiatalokat a sokszínűségekben rejlő értékekre (a másságok elfogadása, divergens gondolkodás); utat mutatni a természet erői felé alázattal forduláshoz (önmagunk elfogadása, pozitív gondolkodás); és igényt ébreszteni az erőszak-mentes kommunikációra, a toleranciára, a háborítatlanságra, a nyitottság kultúrájára és a tájékozott felelősségvállalásra az iskolai közösségekben. A szexuális nevelés fő célját is abban látom, hogy tájékoztatással, szemléletformálással és nyelvi eszközökkel segítsen hozzá a másik embert is tisztelő felszabadultsághoz egy olyan területen, a szexben, amely közvetlenül, mindennaposan, intenzíven kapcsolódik identitásunkhoz, testünkhöz, énkifejeződéseinkez, s amelyről, ha beszélni kell, mégis sokszor tudatlanok és eszköztelenek vagyunk. Doktori fokozatomat a hollandiai Max Planck Institute for Psycholinguistics intézetében szereztem, agykutatóként a személy-, érzelem- és beszédészleléshez kötődő tanulási folyamatokat vizsgálom. Pszichológus identitásomat ismeretterjesztő és attitűdformáló projektek civil aktivistájaként is megélem, voltam pszichológiai konferenciák és programsorozatok szakmai koordinátora (pl. Pszinapszis; A szülés valódi természete) és európai pszichológushallgatói ernyőszervezet elnöke is.