“A társasági találkozások során a testünk adja az első benyomást. A test rendelkezik azokkal a vizuális jelekkel, melyek alapján automatikusan kategorizáljuk egymást (kor, nem, etnicitás, fogyatékosság, stb.), sokszor ezek mentén ítéleteket is hozunk. A test emellett a kommunikáció és a tisztelet szabályainak megnyilvánulási felülete is – mindazoknak a szabályoknak, melyek nagy változatosságot mutatnak az egyes kultúrák között…”(Részlet a BODY projekt leírásából, 2011)

Az Ars Erotica Alapítvány (www.arserotica.org) 2011-ben kezdett egy kétéves nemzetközi Grundtvig kutatási-képzési projektet franciákkal, dánokkal, belgákkal és olaszokkal. A projekt címe BODY, és különféle felnőtt-képzési helyzetekben kerestük azokat a szituációkat, amikor a kulturális különbségeink testünk, nemi szerepeink vagy szexualitásunk megélésben jelennek meg. Olyan szervezeteket vagy egyéneket vontunk be a programba, akik felnőttekkel dolgoznak, és a munkájukban napi szinten jelen van valahogyan a test, a szexualitás. A program egy nemzetközi kompetencia-fejlesztő képzéssel és egy kézikönyv kiadásával zárult. A kultúra fogalmát tágan értelmeztük; az etnikai különbözés mellett ide tartozik bármiféle másság, legyen az szociokulturális háttéren, testi fogyatékon vagy szexuális identitáson alapuló. Azt gondoljuk, hogy azok a felnőtt csoportokkal vagy egyénekkel foglalkozó szakemberek, akiknek a munkájában a test, a szexualitás közvetlenül érintett, szükségszerűen szembesülnek azzal, hogy a kulturális hátterünk mennyire befolyásolja a testről, szexualitásról, nemi szerepekről alkotott fogalmainkat és azt, ahogyan ezt a hétköznapokban megéljük.

A programban alapvetően nem-formális módszertannal dolgoztunk, amiben hangsúlyos volt a csoportmunka, a tapasztalati tanulás, vita, eset-megbeszélések. A képzésen résztvevő szakemberek nagyon sok szakterületről, alapvetően segítő szakmákból érkeztek; pszichológusok, családsegítők, ifjúságsegítők, szociális munkások, értelmi fogyatékosokkal dolgozó szakemberek, gyógypedagógusok, mozgáskorlátozottakkal foglalkozó szakemberek, cigány fiatalokkal, drogfüggő nőkkel foglalkozó szociális munkások, pedagógusok, menekültügyi szakemberek, gyász-haláleseteteket támogató pszichológiai szakemberek, trénerek, stb. A résztvevők változatos szakmai háttere gazdag szakmai és interkulturális párbeszédet tett lehetővé.

A projektről részletes információk és a kétéves munkában született cikkek, képzési segédlet és kézikönyv öt nyelven, többek között magyarul is, a projekt hivatalos oldalán, a www.bodyproject.eu érhető el.