Szolgáltatásaink

Iskolai foglalkozások

Általános és középiskolai osztályoknak, csoportoknak tanórai keretek között tartunk szexuális nevelés foglalkozásokat. Pozitív szemléletű, változatos módszertani eszköztárú foglalkozásainkon az ismeretátadásnál is nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás és a készségfejlesztés. Abban támogatjuk a fiatalokat, hogy szexuálisan tudatos, egészséges felnőttekké válhassanak.

Pedagógusképzés

A módszertani képzés – a szexualitással kapcsolatos információk átadásán túl – segíti a pedagógusokat, nevelőket, ifjúságsegítőket abban, hogy oldottabban, kreatívan, magabiztosan tudják kezelni az általában kényesnek tartott témákat.

Szakemberképzés

Gyakorlatközpontú tréning olyan szakembereknek, akiknek munkájában napi szinten jelen van a test, a szexualitás (család- és ifjúságsegítők, egészségügyi szakemberek, szociális munkások, gyógypedagógusok, menekültügyi szakemberek, stb.). Olyan helyzetek kezelésében segít ez a képzés, ahol testünk, nemi szerepeink vagy szexualitásunk megélésében mutatkoznak meg egyéni különbségeink. Ezek lehetnek etnikai különbségből vagy eltérő szociális, kulturális hátterünkből, neveltetésünkből fakadók.